Kalendář | Dětský pěvecký sbor Rolnička (2024)

Sezóna 2021/2022

Koncert na konci léta
3. 9. 2021 18:30
Kostel Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, Praha 3
Srdečně zveme na tradiční koncert, na kterém se loučí odcházející dlouholetí členové sboru. Zazpíváme vám něco nového z letního soustředění a zahájíme další - snad normální - sezónu Rolničky!
Diváky prosíme o dodržení aktuálních opatření proti covidu, tj. respirátor. Děkujeme.
Vstupné dobrovolné.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Brumlovka
25. 11. 2021 17:00
Areál BB Centrum, Brumlovka, Praha 4
Srdečně zveme na letošní první rozsvícení vánočního stromu.
Poslechnete si vánoční koledy v podání našeho koncertního sboru a můžete si je s námi i zazpívat. Moc se na vás těšíme!
Program se opakuje 2x, v 17.00 a v 18.00. Dodržujte, prosím, aktuální opatření, zejména rozestupy. Pořádá BB Centrum.

Rozsvícení vánočního stromu na Vypichu
28. 11. 2021 17:45
Dopravní hřiště DDM Praha 6 na Vypichu, Praha 6 - Bílá Hora
Srdečně zveme na rozsvícení vánočního stromu na Vypichu.
Poslechnete si vánoční koledy v podání našeho koncertního sboru, následuje vystoupení malých krasobruslařek a na závěr volné bruslení veřejnosti. Přijďte také!
Dodržujte, prosím, aktuální opatření, zejména rozestupy. Pořádá Praha 6.

Adventní koncert nejen pro seniory
6. 12. 2021 16:00
Vršovické divadlo MANA, Moskevská 34, Praha 10 - Vršovice
Srdečně zveme na první adventní koncert hlavního a smíšeného sboru Rolnička. Pořádají Senioři ČR z Prahy 10, Městská část Praha 10 a Rolnička Praha. Vstupné dobrovolné

Koncert v kostele sv. Petra
9. 12. 2021 19:00
Kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 13, Praha 1
Srdečně zveme na předvánoční koncert koncertního sboru Rolničky v krásném kostele Na Poříčí (za Bílou Labutí). Na programu barokní koledy, výběr z vánočních písní A. Michny a z Cantica comeniana P. Ebena a pásmo českých lidových zvyků Zima J. Sternwalda.
Vstupenky za 140 Kč budou v prodeji před koncertem. Kostel je mírně vytápěný.
Před vstupem na koncert proběhne kontrola O-N dokladů a během koncertu bude třeba používat ochranu úst a nosu podle aktuálních epidemiologických předpisů.
Pořádá agentura PragaBuilding.

Adventní gala koncert
14. 12. 2021 19:00
Zrcadlová kaple Klementina, Praha
Srdečně zveme na předvánoční koncert koncertního a smíšeného sboru Rolničky.
Na programu barokní koledy, výběr z vánočních písní A. Michny a z Cantica comeniana P. Ebena a pásmo českých lidových zvyků Zima J. Sternwalda.
Bez vstupného. Sál je vytápěný.
Před vstupem na koncert proběhne kontrola O-N dokladů a během koncertu bude třeba používat ochranu úst a nosu podle aktuálních epidemiologických předpisů.
Koncert pořádá Rolnička Praha s podporou MČ Praha 1.

Václavské Vánoce
15. 12. 2021 15:00
Václavské náměstí - horní část
Doplňovací sbor Rolničky vystoupí na pódiu v horní části Václavského náměstí. Přijďte si poslechnout zimní písně a vánoční koledy. Moc se na vás těšíme!
Dodržujte, prosím, aktuální opatření, zejména rozestupy. Pořádá Praha 1.

80. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost
19. 12. 2021 11:00
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1
Srdečně zveme na Slavnostní adventní koncert všech oddělení Sborového studia Rolnička Praha, včetně nováčků přijatých v září.
Na programu dětské zimní a vánoční písně P. Ebena, P. Petřinové a dalších autorů, dále výběr z repertoáru koncertního sboru.
Vstupenky pro členy sboru budou v předprodeji ve zkušebně. Sál je vytápěný.
Před vstupem na koncert proběhne kontrola O-N-T dokladů a během koncertu bude třeba používat ochranu úst a nosu podle aktuálních epidemiologických předpisů.
Koncert pořádá Rolnička Praha s podporou MČ Praha 1.

Velikonoční Rolničkování
8. 4. 2022 - 9. 4. 2022
Studio Rolnička, Senovážné náměstí 23, Praha 1
Ve spolupráci s DDM Praha 6 a Hl.m.Praha připravujeme hudební a výtvarné dílny pro veřejnost, zejména pro děti z 1. stupně ZŠ.
Naučíme se lidové jarní dětské písně a hry, upleteme pomlázku, vyrobíme píšťalku z vrbového proutku a různé jarní dekorace.
Začátky v pátek 8.4. v 15:00, v sobotu 9:30 a ve 14:00.
Vstup zdarma díky podpoře Hlavního města Praha.
Těšíme se na Vás!

Jarní zpívání pro seniory
8. 4. 2022 9:30
Studio Rolnička, Senovážné náměstí 23, Praha 1
Chybí vám zpívání, společnost a dobrá nálada? Přijďte si k nám zopakovat známé jarní písničky a naučit se ty méně známé. Připomeneme si také jarní a Velikonoční lidové zvyky.
Vstup zdarma, těšíme se na vás!

Zájezd Doplňovacího sboru do Sušice
23. 4. 2022 - 24. 4. 2022
Sušice, Smetanův sál Gymnázia
Doplňovací sbor vystoupí na festivalu k památce M. Raichla: Je kraj, kde voní tráva ... v Sušici. Moc se těší na setkání se sušickými i dalšími sbory a děkuje Sušickému dětskému sboru za pozvání.

Koncerty duchovní hudby v Českém Brodu a v Kouřimi
6. 5. 2022 - 8. 5. 2022
Český Brod, Kouřim
Srdečně zveme na koncerty duchovní hudby
6. května od 19.00 v kostele sv. Gotharda v Českém Brodu
a 7. května v 11. 00 v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.
Vstupné je dobrovolné.
Hlavní sbor zazpívá také na mši svaté v neděli v 9.30 v Českém Brodu a připravuje i koncerty pro školní děti. Vše ve spolupráci s farností Český Brod.

Vystoupení na Čakovickém festivalu sborového zpěvu
29. 5. 2022 18:00
Kostel sv. Remigia, Praha 9 - Čakovice
Těšíme se na vystoupení na festivalu a na setkání s dalšími sbory. Více o akci na http://www.cameratapraha.cz/cakovicky_festival.php

Vystoupení na Noci kostelů
10. 6. 2022 18:45
Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice, Praha 1
Rolnička vystoupí v kostele sv. Jindřicha s programem duchovní hudby. Srdečně zveme!

81. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost
12. 6. 2022 11:00
Dvořákova síň Rudolfina, Praha
Na slavnostním koncertu vystoupí všechna oddělení Studia Rolnička včetně nováčků, přijatých v lednu a v březnu. Uslyšíte pestrý program od písniček pro nejmladší zpěváky po klasická sborová díla v podání hlavního sboru.
Zbylé vstupenky budou v prodeji v pokladně Rudolfina před koncertem, tj. 12.6. od 10.00 v pokladně Rudolfina
Koncert se koná s podporou Hlavního města Praha a Městské části Praha 1.

Letní koncert na Levíně
21. 8. 2022 16:00
Kostel v Levíně u Úštěka
Rolnička tradičně vystoupí v rámci svého letního soustředění v Levínském kostele. Uslyšíte duchovní hudbu různých období, vystoupí i sólisté z řad našeho sboru.
Vstupné dobrovolné.

Kalendář | Dětský pěvecký sbor Rolnička (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6130

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.